Animasjon av logoen. Programmer brukt er After Effects, Illustrator, 3D Studio Max og FumeFX.

Facebook LinkedIn share Follow