Kunde: COWI AS og Statens Vegvesen

Prosjekt: Utbygging av RV 110 mellom Simo og Ørebekk i Fredrikstad

Mine oppgaver: Gjøre om 1,4 km lang cad tegning(vei strekning) til 3DS, Gjøre om leilighetskompleks fra cad til 3DS og legge alt inn i landskapet, lage landskap utifra lidar bilder, legge inn beplantning, teksturering, lys, rendering.

Tid: ca 2 uker

Facebook LinkedIn share Follow