Kunde: Forsvarets ForskningsInstitutt (FFI)

Prosjekt: Animasjons sekvens til Årsrapporten 2013 http://www.ffi.no/sites/aarsrapport2013/Pages/default.aspx

Mine oppgaver: Lage detaljerte modeller av 4 forskjellige misiler som FFI har utviklet. Terne, Pingvin, Naval Strike Missile og Joint Strike Missile. All modelering skjedde ut i fra små skala modeller, og bilder av de faktiske misilene. Lage tekstur shaders, røyk/flamme simulering med FumeFX, lys setting og rendering. Før tilslutt komponering i Adobe After Effects og redigering i Adobe Premier Pro.

Tid: ca 3 uker

FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT
Facebook LinkedIn share Follow