Ett lite prosjekt for å lære meg iToo sitt scatter verktøy til 3D Studio Max!

Facebook LinkedIn share Follow